Wijkkrant ‘t Plein vraagt kleine financiële bijdrage

WIJKKRANT

Om in de toekomst onze wijkkrant ‘t Plein te kunnen blijven aanbieden, vraagt de redactie van de wijkkrant om een kleine financiële bijdrage.

In de brief die onder wijkbewoners is verspreid, stond helaas een fout in de bankgegevens.

 

Onderstaand vindt u de juiste informatie, die u nodig heeft om een donatie te maken.

DONATEURS

Rekening nummer:    NL 19 RABO 03429 58054
Ten name van:            PARTICIPE
Plaats:                          ALPHEN A/D RIJN
Omschrijving:             WIJKKRANT ’T PLEIN